Krajské múzeum v Prešove – Rákociho palác

15.5.2021

Všetky virtuálne prehliadky budú sprístupnené -od: Sobota 15.5.2021 14:00, do Nedeľa 16.5.2021 14:00

Stručná charakteristika a program

1, Virtuálna prehliadka múzea:  https://virtualis.sk/wp-content/uploads/Panoramas/TRIPOLITANA2021/NOCVMUZEU/- možnosť pre návštevníkov prezrieť si priestory  a stále expozície – v súčasnosti tvorí zbierkový fond múzea 16 stálych zbierok (archeológia, botanika, geografia ,etnografia, zoológia, Dejiny kapitalizmu 1 a 2, feudalizmus, fotodokumentácia, najnovšie dejiny, Slovenská republika rád, sfragistika, literárna história, požiarna ochrana, numizmatika, umelecká história, militárie)

2, Virtuálna prehliadka výstavy Oresta Dubaya na stránke múzea: https://virtualis.sk/wp-content/uploads/Panoramas/TRIPOLITANA2021/DUBAY/

- komorná výstava grafík národného umelca, maliara Oresta Dubaya

3,Virtuálna prehliadka výstavy “Boje o Slovensko v roku 1919 a francúzska vojenská misia“ na stránke múzea: https://virtualis.sk/wp-content/uploads/Panoramas/TRIPOLITANA2021/FRANCUZSKAMISIA/

-mimoriadna výstava pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku, Mgr. Igora Slobodníka.

Vstupné: nespoplatnené

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Mgr. Dana Bumberová. +421 51 773 4708 dana.bumberova@tripolitana.sk

​Hlavná 2985/86
080 01 Prešov

+421 51 773 4708

Regionálne múzeum s krajskou pôsobnosťou dokumentujúce vývoj regiónu Prešova s užšou špecializáciou na dejiny požiarnej techniky na Slovensku