LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

13.5.2023

16:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

16:00-18:00: Tvorivá záhrada
Tvorivé dielne, maľovanie na tvár, hry a aktivity pre deti doplnené ukážkou hipoterapie na koníkoch z Koniarne na Hornej Trebuli.
19:00 Múzejné kvízovanie
Zaujímavé otázky nielen o lese si pre Vás pripraví kvízmajsterka Peťa Pazúriková.
21:00 Hudobný hosť večera
Svoju hudobnú tvorbu predstaví Andrea Bučko Band.
20:00-23:00: Prehliadka múzea pri nočnom osvetlení sviec a historických lámp zo zbierok múzea.

Vstupné: 3 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Dominika Figura Murgašová

 
+421918828709
dominika.figuramurgasova@lesy.sk


Námestie SNP 23/35
960 01 Zvolen

+421 455 321 886

Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na dokumentáciu histórie lesníctva a drevárstva a komplexnú múzejnú dokumentáciu mesta Zvolen a okolie .