LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

15.5.2021

15:00 - 20:30

Stručná charakteristika a program

Program v múzeu:

Múzejná expedícia

Individuálne prehliadky so zápisníkom bádateľa spestrené o hravé a poučné záhady, jazdu na koni a oddych pri predstavení z dielne Via Historica.

Podvečerné prehliadky

Prechádzka výstavami a expozíciami osvetlenými svetlom sviec

Program online:

Virtuálna prehliadka

Prehliadka expozícií pre všetkých, no hlavne tých ktorým covid či vzdialenosť nedovolí prekročiť bránu Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Divadelná kapela

Živý prenos koncertu dobre známych umelcov Onřeja Daniša, Juraja Smutného, Vladeny Škorvagovej a Daniela Výrostka  priamo z expozície múzea.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Ing. Ľubica Richterová

 
0918 828 709
Lubica.richterova@lesy.sk


Námestie SNP 23/35
960 01 Zvolen

+421 455 321 886

muzeum@ldmzvolen.sk
www.ldmzvolen.sk

Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na dokumentáciu histórie lesníctva a drevárstva a komplexnú múzejnú dokumentáciu mesta Zvolen a okolie .