LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

14.5.2022

15:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

15:00-17:00 Múzejná vandrovka so zálesákom Tvorivé dielne, hry a aktivity pre deti doplnené ukážkou hipoterapie na koníkoch z Koniarne na Hornej Trebuli
17:00 Bábkový ateliér
Malá škola bábkoherectva z repertoáru Bábkového divadla na rázcestí
19:00 Múzejné kvízovanie
Zaujímavé otázky nielen o lese si pre Vás pripraví kvízmajster Peter Gogola.
O hudobné rozptýlenie sa postarajú žiaci ZUŠ Nádvorná zo Zvolena
21:00 Hudobný hosť večera
Svoju hudobnú tvorbu predstaví formácia Milo Kráľ Band.
20:00-23:00 Prehliadka múzea pri nočnom osvetlení sviec a historických lámp zo zbierok múzea.

Vstupné: 2 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Dominika Figura Murgašová

 
+421918828709
dominika.figuramurgasova@lesy.sk


Námestie SNP 23/35
960 01 Zvolen

+421 455 321 886

Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na dokumentáciu histórie lesníctva a drevárstva a komplexnú múzejnú dokumentáciu mesta Zvolen a okolie .