Súkromné vojenské múzeum B-S 6 Vrba

13.5.2023

15:00-23:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Návštevníci sa prenesú do obdobia 1. ČSR. Bunker B-S 6 Vrba, je jeden z najstarších objektov rekonštruovaný do stavu v akom sa nachádzal v roku 1938. Pri nočnej atmosfére Vás  budú sprevádzať sprievodcovia v dobových uniformách.

 

Bunker sa nachádza medzi ul. Bratská a diaľnicou D2 v Bratislave Petržalke.

Vstupné: 5 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Marek Štetina

+421 902 802 941
bsvrba@gmail.com


 Medzi ul. Bratská a diaľnicou D2,
Bratislava, Petržalka