Súkromné vojenské múzeum B-S 6 Vrba

15.5.2021

13:00-19:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Prehliadky múzea, výklad o histórii objektu a opevnenia, online história objektu a múzea.
"Prehliadky múzea, výklad o histórii objektu a opevnenia
Online história objektu a múzea"


Prehliadky a pohyb v okolí múzea možný iba pri dodržaní platných opatrení (respirátor v interiéri, max. počet ľudí na plochu, prestávky medzi prehliadkami, atď.). Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia múzeum otvorené nebude.

Vstupné: Dobrovoľný príspevok

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Michal Olšakovský

+421 917 145 578
bsvrba@gmail.com


 Medzi ul. Bratská a diaľnicou D2,
Bratislava, Petržalka