Tatranská galéria v Poprade

15.5.2021

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

15:00 – 16:00

„Ticho v galérii“

Individuálna prehliadka výstav:

1. svetIZMOV

Súbor výstav v rámci projektu Hry s umením 2020 reflektuje európske a slovenské moderné umenie 19. a 20. storočia z obdobia impresionizmu, expresionizmu, surrealizmu, kubizmu, fauvizmu...

Výstavy v rámci projektu:

*Izmy z izby v spolupráci s Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti – interaktívna výstava, ktorá návštevníka zapája do tvorivého deja významných umeleckých diel.

*Paul Gauguin – drevorezy a drevoryty z Tahiti zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove, ktoré sa k nám dostali vďaka M. R. Štefánikovi.

* Salvador Dalí a Raoul Dufy – kolekcia grafík

* Slovenskí a českí umelci 20. storočia z depozitu Tatranskej galérie inšpirovaní svetom IZMOV (Juraj Collinásy, Antonín Hudeček, Ľudovít Fulla, Emil Sedlák, Michal Tillner) Vhodné pre rodiny s deťmi!

2. Keď ste si ma upiekli...

Komorná výstava pozostáva z diel s jánošíkovskou tematikou zo zbierkového fondu Tatranskej galérie. V rámci nej je po prvýkrát vystavená vzácna akvizícia – olejomaľba Jánošíkova družina z konca 18. st. od neznámeho autora. Pre deti sú pripravené maľovanky s týmto motívom.

3. Stála expozícia

Odkryté hodnoty APP

4. Anjel Vianoc 2020

Tradičná celoslovenská výstava detských prác s tematikou anjelov.

16:00 – 17:00

Individuálne tvorivé dielne pre rodiny s deťmi k aktuálnej výstave svetIZMOV

 

17:00 – 18:30

Individuálne premietanie filmu o maliarovi Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent. Film bol natočený ako kombinácia hraného filmu a animácie originálnych maliarových olejomalieb.

18:30 – 19:00

Komentovaná prehliadka výstavy svetIZMOV alebo umenie neodísť

19:00 – 20:00

„Ticho v galérii“

Individuálna prehliadka výstav

--- Burza katalógov Tatranskej galérie za symbolické ceny

Symbolické vstupné 1 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

PaedDr. Anna Ondrušeková,

 

+421 905 843 802

tatragaleria@tatragaleria.sk


<i class="fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></i> Hviezdoslavova 12
<i class="fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></i> 058 01 Poprad

sekretariat@tatragaleria.sk
http://www.tatragaleria.sk/