Tatranská galéria v Poprade

14.5.2022

10:00 - 20:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2022 (sobota) od 10.00 do 20.00 v Tatranskej galérii, sme pre Vás pripravili bohatý program:

Počas celého podujatia budú sprístupnené všetky aktuálne výstavy a bude prebiehať burza katalógov Tatranskej galérie

10:00 – 12:00
Workshop s keramikou

11:00 – 13:00
„Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav

13:00 – 15:00
Workshop s batikou

15:00 – 16:00
Prednáška na tému: Premeny Spiša v umení
Prednášajúca: Mgr. Marcela Krajňáková, historička umenia Tatranskej galérie v Poprade

17:00 – 18:00
Divadelné predstavenia inšpirované hrou Jána Palárika s názvom Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch v podaní žiakov 2.E a 2.F triedy gymnázia Dominika Tatarku v Poprade

18:00 – 20:00
„Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav

Vstupné dobrovoľné

Vstupné: dobrovoľné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Ľudmila Žolnová

 

+421 917 843 187

sekretariat@tatragaleria.sk


Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad

sekretariat@tatragaleria.sk
http://www.tatragaleria.sk/