SNM–Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Brämerova kúria

18.5.2024

10:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Program

10:00-17:00

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku, prehliadka prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského etnika na Slovensku

10:00-17:00

Jedlo, nápoje, sny…Všedné dni a sviatky zo života ľudu, prehliadka stálej etnografickej expozície (SK/HU/EN)

10:00-17:00

Vymenené domovy, prehliadka výstavy dokumentujúcej obdobie výmeny obyvateľstva v strednej Európe v rokoch 1945 -1949 (SK/HU)

10:00-17:00

Gróf Július Andrássy 200+1, prehliadka dočasnej výstavy o živote Júliusa Andrássyho st. (SK/HU)

Vstupné: podľa cenového výmeru

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2024

Anita Lévaiová

+421 2 204 91 257
anita.levai@snm.sk

Anikó Lépes

+421 911 246 566
aniko.lepes@snm.sk

Gabriella Jarábik

+421 2 204 91 255
gabriela.jarabik@snm.sk


Žižkova 18
810 06 Bratislava

+421 2 204 91 257

janos.hushegyi@snm.sk
www.snm.sk