SNM–Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Brämerova kúria

15.5.2021

10:00 - 17:00

Stručná charakteristika a program

Program v múzeu:

10:00-17:00 - prehliadka etnografickej expozície múzea s názvom Jedlo, nápoje, sny…Všedné dni a sviatky zo života ľudu (SK/HU/EN)

10:00-17:00 - prehliadka výstavy Vymenené domovy dokumentujúcej obdobie výmeny obyvateľstva v strednej Európe v rokoch 1945 -1949 (SK/HU/DE)

10:00-17:00 - prehliadka dočasnej výstavy VOX HUMANA o Zoltánovi Fábrym - maďarskom intelektuálovi, spisovateľovi a humanistovi, ktorý žil na Slovensku (SK/HU)

10:00-17:00 - prehliadka Čitárne Lajosa Grendela - pamätná výstava prezentujúca pozostalosť známeho maďarského spisovateľa, ktorý žil na Slovensku spojená so spoločenskovednou knižnicou (SK/HU)

Online program:

15:00-24:00  - premietanie dokumentárneho filmu Pustovník zo Štósu o Zoltánovi Fábrym (SK/HU)

Link na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HyoAfladBVk

 

Vstupné: štandardné vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Anita Lévaiová

+421 2 204 91 257
anita.levai@snm.sk

Anikó Lépes

+421 911 246 566
aniko.lepes@snm.sk

Gabriella Jarábik

+421 2 204 91 255
gabriela.jarabik@snm.sk


Žižkova 18
810 06 Bratislava

+421 2 204 91 257

janos.hushegyi@snm.sk
www.snm.sk