SNM - Múzeum Slovenských národných rád

14.5.2022

12:00 do 22:00

Stručná charakteristika a program

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Štúrova 2, Myjava 
Expozície

Prehliadka expozície Slovenská národná rada v toku času
Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu múzea Slovenská národná rada v toku času. Na návštevníka čaká kvíz Ako sa žilo v minulost, pri ktorom sa oboznámi so zaujímavými zbierkovými predmetmi.

Výstavy

História na plagáte, plagát v histórií
Aktuálnou výstavou História na plagáte plagát v histórii návštevníkov prevednie jej autor. Príďte si skúsiť písanie s využitím brka a kalamára, vyhotoviť si kokardu či vlastný plagát.

J. A. Komenský
Rollupová výstava o významnom Európanovi a rodákovi spoza hraníc J. A. Komenskom, ktorá je realizovaná pri príležitosti 430. výročia jeho narodenia.

Program

15:00, 17:00, 19.00 a 21:00 h. Špeciálne prehliadky so Štúrom. V stálej expozícii sa návštevníci stretnú s postavou samotného Ľudovíta Štúra.
12:00 - 21:00 h Plagátovanie, kvíz Ako sa žilo v minulosti, stála expozícia a menné výstavy

Vstupné: 3 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Pavol Trúsik 

+421 907 293 295
pavol.trusik@snm.sk


Štúrova 2
Myjava

+421 907 293 295

muzeumsnr@snm.sk
www.snm.sk/msnr