SNM - Múzeum Slovenských národných rád

15.5.2021

11.00 do 19.00

Stručná charakteristika a program

- program v múzeu Som tlačiar (sprevádzanie výstavou Pocta Pažickému s kvízom a aktivitami)
- on-line prezentácia Kvíz o logických súvislostiach a vedomostiach z dejín kníhtlače.
- virtuálna prehliadka výstavou Pocta Pažickému
- iná forma prezentácie

2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Pavol Trúsik 

+421 907 293 295
pavol.trusik@snm.sk


Štúrova 2
Myjava

+421 907 293 295

muzeumsnr@snm.sk
www.snm.sk/msnr