Múzeum Petržalského opevnenia – Bunker B-S 4

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok.
So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už osem rokov bunker rekonštruujú.
V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok