SÍDELNÁ BUDOVA SNM, SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

V okrem stálych prírodovedných expozícií budú k dispozícii aj dočasné výstavy z oblasti hudby a výtvarného umenia, množstvo prednášok ako napríklad Objavovanie strateného sveta praveku Slovenska – plazy druhohôr, alebo Čo nám prezradia bežné druhy vtáctva o našej krajine a tvorivých dielní ako je Maľujeme hudbu možnosť nazrieť do antropologického depozitára

Múzeum mesta Bratislavy

Ako oslavuje mázeum svoje 150.te narodeniny? Privíta návštevníkov vo všetkých svojich múzeách od Devína až po Rusovce. Po vizuálno-svetelnej show na priečelí Radnice, bude Pressburger menu hostiť Csongora Kassaia. V rámci akcie „Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy“ predstaví Juraj „Šoko“ Tabaček s odbornými pracovníčkami múzea Antickú Gerulatu v Rusovciach. Ponúkne „Koštovku“ vín v spolupráci s Národným salónom vín. A mnoho, mnoho ďalšieho